اصلی

نمرینات انیمیشن فوتبال (پاس و حرکت 2)

برای مشاهده ی تصاویر( تمرینات انیمیشن فوتبال) احتیاج به نصب برنامه ی فلش پلیر بر روی سیستم خود دارید.

تمرینات انیمیشن فوتبال (پاس و حرکت)

برای مشاهده ی تصاویر( تمرینات انیمیشن فوتبال) احتیاج به نصب برنامه ی فلش پلیر بر روی سیستم خود دارید.

تمرینات انیمیشن فوتبال(اور لپ)

برای مشاهده ی تصاویر انیمیشن احتیاج به نصب برنامه ی فلش پلیر بر روی سیستم خود دارید.

تمرینات انیمیشن (اور لپ 2 )

برای مشاهده ی تصاویر انیمیشن احتیاج به نصب برنامه ی فلش پلیر بر روی سیستم خود دارید.

.

مخصوص اعضای محترم باشگاه نسار

                                                           

 

 

 

ورود بزرگسالان

ورود هنرجویان آکادمی فوتبال نسار(مدرسه فوتبال نسار)

ورود کادر فنی و مدیران

نقشه سایت

Go to top