فرونت پیج 5

صدمات شديد قوزک پا

تشخيص و درمان صدمات شديد قوزک پا در حال حاضر باعث شده که متخصصين ارتوپدي و ديگر پزشکان براي درمان ابتدائي آن با هم به رقابت بپردازند.

تعيين کردن مکاني که قوزک پا از آن ناحيه صدمه ديده است ، پيچ خوردگي را از شکستگي جدا مي کند اما تشخيص دادن آن به طور صحيح بدون استفاده از اشعه ايکس امکان پذير نيست. پزشکان مي توانند با تشخيص و تعيين روند بهبودي ، آمادگي فرد براي برگشت به بازي و يا عدم توانبخشي فرد را درصورت تمايل او به بازگشت ، به بازي مورد بررسي قرار داده و تعيين نمايند . پيچ خوردگي قوزک پا ، يکي از دلايل معمول و متداول است که ورزشکاران بر اثر آن به خاطر ناتواني ، بازي را از دست مي دهند و از شرکت در مسابقه محروم مي شوند. علي رغم فرصت هاي زيادي که پزشکان براي آشنايي و ارزيابي ، جهت شناخت صدمات قوزک پا در اختيار دارند ، هنوز تشخيص پيچ خوردگي از شکستگي استخوان بسيار سخت و دشوار است.

تشخيص صدمات قوزک پا براساس عوامل ظاهري آناتومي بدن در ابتدا ، امکان دارد موردي ساده به نظر آيد. پيچ خوردگيهاي بيشتر وقتي به وجود مي آيد که قوزک پا در قسمت استخواني شکل که استواري و ثبات کمتري دارد صدمه مي بيند.

شکستگي ها اغلب وقتي به وجود مي آيد که قوزک صدمه ديده در آن قسمت از استخواني که نقش بسيار مهمي را ايفا مي نمايد ، دچار نقص گرديده باشد. تفاوت مکانيسمهايي که در بين نقاط صدمه ديده وجود دارد و به وسيله عکس برداري مشخص شده ، که تحت عمل جراحي قرار گرفته يا اينکه طي يک دوره درمان خاص و ويژه مورد معالجه قرار مي گيرد.

شمار زيادي از پيچ خوردگي ها و دررفتگي هاي استخوان که بعد از دوره درمان دوباره عود مي کند و عوارض طولاني مدتي را براي بيمار باقي مي گذارد ، ناشي از بي ثباتي و نااستواري استخوان و يا ورم مفاصل است. همچنين دوره درمان به وسيله پزشک مربوط تا حد بهبودي کامل ، اجرا و تکميل نگرديده است.

ورزشکاران و مربيان ، اغلب ، اهميت کمي براي دررفتگي هاي قوزک پا قائل هستند و بدون توجه به عود کردن مجدد نقطه آسيب ديده يا فرض ناتواني در محل ، قبل از اينکه به توانبخشي و بهبود کامل برسند خواستار بازگشت به بازي مي باشند.

البته ، ورزشکاران و مربيان به مجرد اينکه احساس بهبود مي کنند براي بازگشت به بازي و انجام تمرينات خود را تحت فشار قرار مي دهند.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالآسیب های ورزشیمحدوده ی زمانی آسیب دیدگی ها در فوتبال
Go to top