فرونت پیج 5

عضو آسیب دیده

هنگام مواجهه با بازیکن آسیب دیده بهترين کار ، متوقف کردن فعاليت ورزشي مصدوم است . بايد به او و عضو آسيب ديده استراحت داده شود، زيرا ادامه فعاليت باعث تشديد مصدوميت شده ودرمان را به صورت تصاعدي به تعويق مي اندازد. بهتر است فرد آسيب ديده را به وسيله برانکارد از آن مکان به محلي مناسب که داراي وسايل کمک هاي اوليه است، منتقل کنيم . در دومين مرحله کمک به ورزشکار آسيب ديده ، بايد از کمپرس يخ استفاده نمود. به جهت اينکه اگر آسيب حاصله، باعث پارگي رگ ها شده باشد، به وسيله آن، حالت انقباض را در رگ ها و عضلات ايجاد کرده و خون کمتري خارج شود. هر چه مقدار خون تجمع يافته در اطراف عضو کمتر باشد، زمان بهبودي کوتاه تر خواهد بود. در مورد استفاده از يخ بايد به نکاتي توجه داشت. اول آنکه اگرعضو آسيب ديده مانند انگشتان دست، پا و يا مچ دست کوچک باشد، مي توان آنها رادرظرفي از مخلوط آب سرد و قطعات کوچک يخ فرو کرد . دوم اينکه در عضو آسيب ديده بزرگ مانندعضلات چهار سرران و سه سر پشت ران ، بهتر است يخ مورد استفاده را داخل کيسه هاي نايلوني و سپس داخل حوله اي قرار داده و  از تماس مستقيم يخ  با پوست بدن جداً خودداري کنيم. اين کار را  در محل آسيب ديده به مدت 30 دقيقه انجام داده  و پس از 15 دقيقه يخ را برداشته تا عضو دوباره گرم شود، اين کار را به مدت 2 تا 3 ساعت انجام مي دهيم.

بهتر است پس از 24 تا 48 ساعت درمان با يخ را قطع کرده و از گرما استفاده کنيم. اما مرحله سوم کمک به مصدوم ، استفاده از باندهاي کشي و يا اعمال فشار توسط بانداژ است که باعث جلوگيري از تورم و محدود کردن خونريزي و جلوگيري از ورود آب به اطراف عضو آسيب مي شود.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالآسیب های ورزشیآب درمانی و ورزش
Go to top