تصویر سازی ذهنی

تصويرسازي فرآيندي است كه شامل بر توانايي ديدن، شنيدن و احساس‌كردن فعاليت‌ها در پرده‌ي ذهني مي‌شود. در روند اين كار، فعاليت‌هاي متفاوتي براي رسيدن به اهداف ويژه‌اي اجرا مي‌شوند. تصويرسازي انديشيدني است كه تنها به واژه‌ها بسنده نمي‌كند، بلكه تصاوير و احساسات را نيز در بر مي‌گيرد.

تصويرسازي مهارتي است كه همانند ديگر مهارت‌ها بايد آموخته شود و پيوسته و منظم تمرين شود تا به صورت مهارتي مؤثر درآيد. در غير اين صورت رؤيا باقي خواهدماند.

تعريف تصويرسازي : استفاده از همه‌ي حواس براي ساخت يا بازساخت يك تجربه در ذهن.

اين تعريف، سه نكته‌ي مهم و بنيادين را در خود دارد:

1ـ تصويرسازي، ساخت يا بازساخت تجربه: مي‌توانيم به كمك تصويرسازي رويدادها و تجربيات گذشته‌مان را دوباره در ذهن ايجاد يا بازسازي كنيم.

2ـ تصويرسازي تجربه‌اي چندحسي است: واقعي سازي كردن تصورسازي به اين معنا كه تصويرسازي بايد همه‌ي حواس را درگير كند. (ديدن، شنيدن، احساس كردن)

3ـ تصويرسازي بدون محرك‌هاي بيروني: تصويرسازي تجربه‌اي چندحسي است كه بدون اشارات محيطي در ذهن اتفاق مي‌افتد. مهارت‌ها و تاكتيك‌ها بدون استرس‌هاي محيط واقعي تمرين مي‌شود.

تنها اطلاع داشتن از تصويرسازي، تمرين ذهني يا مرور ذهني براي بهبود عملكرد كافي نيست؛ بلكه زماني مي‌توانيد از مزاياي آن سود جوييد كه پيوسته و منظم تمرين كنيد. زماني كه به يك حركت مي‌انديشيد، سيستم اعصاب مركزي ايمپالس‌هاي همراه شده با آن حركت را به سوي عضلات مي‌فرستد. چه‌بسا وقتي حركتي جديد يا تاكتيك پيچيده‌تري اجرا مي‌شود، در ابتدا براي بازيكن مشكل است. اما وقتي به خانه مي‌رود و شب به آن فكر مي‌كند، فردا بر سر تمرين مي‌آيد در مي‌يابد كه قادر به انجام يا اجراي تاكتيك مورد نظر است.

هرچه تصاوير با جزئيات بيشتر و ويژه‌تري تصور شود، تأثير آن هم ويژه‌تر مي‌شود. در واقع هرچه به شرايط واقعي نزديك‌تر شويد و بتوان همه‌ي حواس را فعالانه درگير كرد، الگوهاي عصبي فعال مي‌شود. اين الگوها منجر به ايجاد پاسخ جسمي مي‌شوند كه تصوير ذهني آن را هدايت مي‌كند.

كاربردهاي تصويرسازي در 4 گروه اصلي دسته بندي مي شوند:

1ـ بهبود مهارت‌هاي جسماني: يادگيري مهارت‌هاي ورزشي ـ تمرين مهارت‌هاي ورزشي ـ حل مشكلات تكنيكي

2ـ بهبود مهارت‌هاي ادراكي : يادگيري تاكتيك‌ها ـ تمرين تاكتيك‌ها ـ حل مشكلات تاكتيكي

3ـ مسابقه و عملكرد : پيش از رخداد براي آشنايي با وجوه مسابقه ـ گرم كردن رواني

4ـ بهبود مهارت‌هاي ذهني : كنترل سطوح انگيختگي ـ كنترل اضطراب ـ هدف‌گزيني ـ اعتمادبه‌نفس ـ تمركز ـ تمركز دوباره ـ افزايش خودآگاهي ـ كنترل پاسخ‌هاي فيزيولوژيك ـ مهارت‌هاي بين‌فردي ـ بهبودي پس از آسيب‌ديدگي

 

با تشكر ـ حسين غديري

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالروانشناسی ورزشی

گالری تصاویر

Go to top