راهکار های آلمان برای جام جهانی 2006

مقاله زیر دستنوشته اقای مجید جلالی  در باره ی چگونگی مواجهه مسئولین فوتبال کشور

المان با مشکلات فوتبالی تا قبل از جام جهانی 2006 می باشدکه شامل نکاتی ظریف و زیباست:

به نام خدا

"مشکلات بنيادی فوتبال آلمان و راهکارهای گريز تا جام جهانی 2006 "

چندی پيش و بعد از انتشار آخرين رده بندی فيفا ,  بعضی از مسئولين فوتبال آلمان واکنشهای تندی در اين ارتباط از خود نشان دادند , ولی برای بسياری از صاحبنظران اين يک امر کاملا قابل پيَش بينی بود . حالا تمامی عناصر فوتبال در آلمان به اين باور رسيده اند که فوتبال ملی آلمان به پايينترين سطح خود در طول تاريخ رسيده است.

اين مقاله که بيانگر اين واقعيتهاست در نهايت به ارزيابی راهکارهای موجود جهت گريز از اين وضعيت می پردازد.

موضوع عقب ماندگی در فوتبال از حدود هشت سال پيش در آلمان مورد توجه قرار گرفت , و اين مصادف با زمانی بود که تيم آلمان از جام جهانی 1998 حذف گرديد. فقدان بازيکنهای بزرگ و خلاق اولين معضل فوتبال آلمان محسوب شد و در پی آن عدم اقبال عمومی از فوتبال, مشکل بزرگ بعدی بود. از اين رو آلمانها از همان سال با تشکيل سمينارهای گوناگون سعی در يافتن راهکارهای مفيد و سازنده برای نجات فوتبال ملی خود بر آمدند.

تدوين يک برنامه گسترده و بلند مدت جهت رشد وتوسعه مجدد فوتبال, زمانی برای آلمانها معنی پيدا کرد که در يافتند ديگر کشورها چنان در اين عرصه پيشرفت کرده اند که فوتبال آلمان را در يک بحران عميق قرار داده اند.

حاصل نشستهای متعدد متکی بر دو جنبه تحقيقی قرار گرفت :

1        شناخت نقاط ضعف و دلايل افت فوتبال آلمان

2        برنامه ها و راهکارهای ارائه شده برای حل اين معظلات

"بحران در فوتبال آلمان "

مشکلات موجود در فوتبال آلمان دو جنبه اساسی را در پيش روی کارشناسان قرار می داد.

ابتدا مشکلات آموزشی بود که در آن سيستم و ساختار آموزش فوتبال برای مربيان و همچنين بازيکنان جوان را مورد انتقاد قرار می داد

و جنبه دوم آن عدم وجود استعدادهای بالقوه در فوتبال آلمان بود.

در مقابل گروهی معتقد بودند که اين موارد واقعيات را هدف قرار نداده و بازتابی واقعی را از فوتبال آلمان بيان نمی کند. آنها معتقد بودند که دلايل رکود فوتبال آلمان و همچنين کمبود بازيکن نخبه در نسل جوان فوتباليستهای آلمان حاصل سه دليل عمده زير است :

1        فوتباليستهای جوان امروزی نسبت به اسلاف خويش شانس کمتری برای بازی در باشگاهها و تيمهای باشگاهی پيدا می کنند.

برای داشتن درکی مناسب از چگونگی موضوع بهتر است به آمارهايی در اين زمينه توجه کنيم.

در اين آمارها تعداد کل بازيکنان فوتبال در دسته های مختلف  و نسبت به بازيکنان خارجی و بازيکنان عضو اتحاديه اروپا شاغل در آلمان در دسته های مختلف در قبل و بعد از قانون بوسمن بررسی شده است.

به خوبی می توان نتيجه گرفت که پس از تصويب و اجرای قانون بوسمن تعداد بازيکنان غير آلمانی در دسته های مختلف آلمان به شدت افزايش يافته و در نتيجه شانس استفاده از فوتباليستهای جوان آلمانی کاهش يافته است.

2        تغيير روش مردم بويژه جوانان در نحوه زندگی و گذراندن اوقات فراغت , با توجه به انتخابهای متفاوت  برای گذراندن اوقات فراغت در آلمان و ديگر جوامع صنعتی رويکرد جوانان نسبت به فوتبال و تمرينات سخت ان بسيار کمتر از گذشته شده است. اين مسئله باعث کم شدن انگيزه نيروهای جوان نسبت به فوتبال می شود.

از طرف ديگر با افزايش قيمت زمين روز به روز از تعدادزمينهای موجود برای بازی فوتبال بصورت بخشی از زندگی جوانان کاسته شده و اين باعث از ميان رفتن فوتبال خيابانی در آلمان شده است

     3 -عدم علاقمندی باشگاهها به سرمايه گذاری بر روی پرورش استعدادهای جوان به شکل آکادميک و مطابق با ديگر کشورها نظير فرانسه .

با از ميان رفتن سيستم آموزش فوتبال خيابانی , نياز به يک  سيستم جايگزين  اجتناب ناپذير است. به گونه ای که ادامه خلا  موجود می تواند به خشک شدن ريشه فوتبال در آلمان منجر شود.

از طرفی پس از قانون بوسمن با توجه به در دسترس بودن بازيکنان ارزان خارجی , خريد اينگونه بازيکنان برای باشگاهها بسيار مقرون به صرفه تر از سرمايه گذاری کلان بر روی يک سيستم پرورش استعداد در باشگاهها است.

در واقع در اين حالت باشگاهها منافع کوتاه مدت خويش را بر يک نگرش راهبردی ترجيح داده و عملا با دست خود مشغول تخريب ريشه های فوتبال آلمان هستند.

اهداف و پروژه های نوين فدراسيون فوتبال آلمان

چالشهای موجود در فوتبال آلمان  , فدراسيون اين کشور را از مدتها پيش به تکاپو انداخت تا بتواند راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات موجود در فوتبال آلمان در نظر بگيرد.

در اين راستا اين فدراسيون , با تقاضای ميزبانی جام جهانی 2006 دو هدف عمده را دنبال می نمود.

1        ايجاد وفاق ملی در فوتبال به منظور استفاده از پتانسيلهای موجود در ادامه توسعه همه جانبه فوتبال و به اجرا گذاردن طرح های در نظر گرفته شده.

از انجاکه این فدراسيون به دنبال اجرای يک توسعه همه جانبه و تغييرات اساسی در فوتبال المان بود,

اجرای طرح های مذکور بدون تبدیل نگرش کوتاه مدت به بلند مدت از راه بر انگيختن حس وطن پرستی و حيثيتی کردن شرايط برای دست اندر کاران فوتبال در باشگاه ها ميسر نبود.

2        هدف بعدی, جذب وجلب مجدد افکار عمومی نسبت به فوتبال بود که از طريق ان, امکان جذب نيروهای انسانی و مالی جديد به فوتبال را فراهم می کرد.

اين عامل رويکرد واقبال مجدد جوانان, مردم , هواداران و همچنين حاميان مالی , اساس تغييرات بنيادی در بسط وتوسعه فوتبال را به دنبال دارد.

به همين دليل کسب ميزبانی آلمان در سال 2006 بزگترين دستاورد برای فدراسيون فوتبال آلمان محسوب می شود

فدراسيون فوتبال آلمان به عنوان نهاد سياستگذاری کلان در فوتبال آلمان اهداف خود را برای توسعه فوتبال در سه حوزه عمده جستجو می کند :

1        ايجاد سيستم پرورش استعدادهای جوان بصورت آکادميک

2        تغييرات اساسی در دوره های مربيگری فوتبال

3        ايجاد ارتباطات نوين با باشگاههادر راستای توسعه فوتبال

پيش از آنکه هر يک از موارد بالا را به تفصيل مورد نقد و بررسی قرار دهيم , لازم است نکته ای را بعنوان اساس برنامه فوق خاطر نشان سازيم.

فدراسيون فوتبال آلمان , بعنوان سياست گذار اصلی در فوتبال آن کشور سعی نموده هر گونه کار اجرائی را بصورت بنيادين به باشگاهها محول کند و خود بصورت نهادی نظارتی عمل نمايد که در واقع خالق سياستهای کلی بوده و نسبت به اجرای صحيح آنها نظارت داشته باشد.

به همين علت , نقش اجرائی فقط در حد برنامه ريزی و انجام اردوها و بازيهای ملی محدود می شود.

1-ايجاد سيستم پرورش استعدادهای جوان بصورت آکادميک و سيستماتيک :

برای ايجاد و انجام چنين کاری , اين فدراسيون سعی کرده تا با تلفيقی از امکانات فدراسيون و باشگاهها برای رده های سنی مختلف در دو محور اساسی , امکانات لازم را فراهم آورد.

اين دو محور عبارتند از :

الف : توسعه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری پرورش بازيکنان جوان که با اجرای آن , امکانات جذب تعداد بيشتری از جوانان به فوتبال فراهم شود.

ب : توسعه سيستم شناسايی استعدادهای برجسته که از طريق آن بازيکنان و نفرات برجسته از سنين هر چه پايينترشناسايی شده و تحت آموزش بهينه قرار گيرند.

به همين منظور فدراسيون فوتبال آلمان اقدام به تا سيس 121 پايگاه در سراسر آلمان نموده که در هر يک از اين پايگاهها دو مربی دوره ديده , مشغول به کار هستند.

2- تغييرات اساسی در دوره های مربيگری فوتبال :

اين دوره ها با هدف ارتقای سطح علمی هر چه بيشتر مربيان بنيانگذاری شده است.

اين دوره ها برای اولين بار مواد درسی ثابت برای رده های سنی مختلف و دوره های مختلف مربيگری در نظر گرفته شده که شامل نوارهای ويديوئی در سطوح مختلف کتابهای درسی و مجله ويژه مربيان است.

در اين دوره ها بازيکنان اسبق تيم ملی که دارای حداقل يکی از شرايط 40 بازی ملی يا قهرمانی در جهان يا اروپا و يا 400 بازی در بوندسليگا باشند جايگاه ويژه ای داشته و علاوه بردوره های ويژه , اولويت در نوبت ورود به دوره های بعدی را نيز خواهند داشت.

هدف از ارائه امتياز فوق به اين بازيکنان , استفاده از توانائيهای بالقوه آنان در شناخت معظلات فوتبال آلمان و همچنين جلب افکار عمومی و تشويق جوانان و نوجوانان و نونهالان به فوتبال با استفاده از محبوبيت افراد مذکور است.

فدراسيون فوتبال آلمان همچنين با طراحی و راه اندازی سايت اينترنتی مدرن , سعی در بکارگيری تکنولوژی جديد و پيشرفته برای تحقق اهداف خود نموده است .

در اين سايت علاوه بر اطلاعاتی در مورد دوره های مربيگری و موارد درسی آنان , اهداف فدراسيون و طرحهای در دست اجرا ذ کر شده است.

همچنين توجه ويژه ای به ارئه مسائل نوين مربيگری فوتبال مبذول شده است , تا مربيان علاوه بر تبادل نظر , دسترسی سريع و آسانی به اطلاعات روز داشته و از مزايای تکنولوژی نوين بهره مند شوند.

مهمترين مزيت سايت مذکور , دسترسی آسان و سريع به اطلاعات و بخشهای موجود در سايت است.

3- ايجاد ارتباط نوين با باشگاههای فوتبال در جهت توسعه فوتبال :

در راستای تحقيق و برنامه های مدون , فدراسيون فوتبال آلمان تلاش نموده تا جای ممکن از پتانسيل موجود در باشگاهها , برای تحقق اهداف خود بهره مند شوند.

يکی از گامهای مهم در اين زمينه , تاسيس آکادميهای فوتبال در باشگاههای حرفه ای است.

به همين منظور کليه باشگاههای حرفه ای ملزم به تاسيس آکادميهای فوتبال برای رده های پايه تا پايان سال 2001 شدند, که در هر يک از آکادمی ها, اين باشگاهها موظف به رعايت نکاتی به عنوان حداقل استاندارد لازم شدند.

اين آکادميها در حقيقت حلقه ميانی در برنامه توسعه و پرورش استعدادهای جوان فدراسيون آلمان هستند.

در اين برنامه ها , نوجوانان و نونهالان پس از جذب ورود به اين سيستم از سن 13 الی 16 سال وارد يکی از 121 پايگاه فدراسيون فوتبال آلمان شده و پس از آن وارد آکادميهای فوتبال باشگاههای حرفه ای می شوند تا با تمرينات حرفه ای وارد تيمهای ملی رده های مختلف سنی شده و راه را برای ورود به فوتبال حرفه ای در سن 18 سالگی باز کنند.                                                                       

 با تشکر - مجيد جلا لی

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالمدیریت در فوتبالوظایف یک مدیر فنی
Go to top