وظایف یک مدیر فنی

مطلب زیر برای تفهیم و شفاف تر شدن وظایف یک مدیر فنی و سرپرست راهنمای خوبیست.

لازم بذکر است موارد ذکر شده در مطلبی که مربوط به امسال هم نیست آورده شده بود:

هيات مديره موسسه فرهنگي ورزشي پرسپوليس تهران در جلسه ای شرح وظايف مدير فني و سرپرست تيم فوتبال اين باشگاه را تعيين كرد.در شرح وظايف مديريت فني آمده است:
1ـ عضويت در كميته‌ فني باشگاه و اعلام نظر در موارد ارجاعي به كميته‌ي فني
2ـ مشاوره فني در مورد باشگاه فوتبال با مديرعامل و معاون ورزشي باشگاه.
3ـ بررسي و اعلام نظر راجع به برنامه‌ پيشنهادي سالانه‌ي سرمربيان تيم‌هاي فوتبال در رده‌هاي مختلف به مديرعامل
4ـ بررسي ليست بازيكنان پيشنهادي سرمربيان تيم‌هاي فوتبال در رده‌هاي مختلف باشگاه و اعلام نظر به مديرعامل.
5ـ آناليز مسابقات انجام شده تيم‌هاي مختلف و ارايه‌ي گزارشي به مديرعامل و معاون ورزشي باشگاه.
6ـ شركت در جلسات فني مورد نياز (فدراسيون فوتبال و ساير مراجع ذيربط)، حسب اعلام مديرعامل باشگاه و يا معاون ورزشي.
7ـ ارايه پيشنهادات راجع به بازيكناني كه در فصل آينده بايستي جذب شوند.8ـ ارايه گزارش راجع به رقباي باشگاه در ايران و خارج از كشور (باشگاههاي آسيايي).
9ـ ساير موارد بنابر ارجاع توسط مديرعامل.
شرح وظايف سرپرست باشگاه كه زير نظر مستقيم مديرعامل وظايف خود را انجام مي‌دهد و مسووليت وي در قبال كادر فني (مربيان و بازيكنان، پزشكان و تداركات) مي‌باشد به شرح ذيل است:
1ـ آشنا نمودن كليه عوامل فني با مقررات باشگاه.
2ـ آشنا نمودن كليه‌ عوامل فني با مقررات هيات فوتبال و فدراسيون فوتبال (اجرايي، نقل و انتقالات، انضباطي و داوري).
3ـ آشنا نمودن كليه‌ي عوامل فني با مقررات ليگ حرفه‌اي.
4ـ حفاظت از حقوق و منافع باشگاه در قبال كادر فني و بلعكس.
5ـ اجراي نظم و انضباط در بين كليه‌ي اعضا و كادر فني در زمان تمرينات و مسابقات.
6ـ كنترل حضور و غياب كليه‌ي اعضا و كادر فني و گزارش ماهيانه‌ي آن به باشگاه.
7ـ تعيين محل اجراي مورد درخواست مربيان در زمان تمرينات.
8ـ اخذ مدارك مورد نياز هيات فوتبال و سازمان ليگ و فدراسيون از كادر فني و ارايه‌ي آن به مرجع مورد نظر پس از تاييد باشگاه.
9ـ برنامه‌ريزي حضور كادر فني در تمرينات و مسابقات با هماهنگي مدير فني.
10ـ تهيه امكانات (اياب و ذهاب و محل اسكان) جهت اعضاي تيم در تمرينات و مسابقات با هماهنگي مدير فني با تاييد مديريت باشگاه.
11ـ ارايه‌ي پيشنهاد و تشويق و تنبه كادر فني به مديريت باشگاه با هماهنگي مديرفني.
12ـ ارايه ليست وسايل مورد نياز سالانه‌ي كادر فني به مديريت باشگاه با هماهنگي مدير فني.
13ـ تقاضاي تنخواه ساليانه براساس پيش‌بيني‌هاي لازم در تمرينات از مديريت باشگاهها و تهيه بودجه‌ي ساليانه.
14ـ گذاشتن تنخواه لازم در اختيار تداركات جهت انجام هزينه‌هاي لازم روزانه (تغذيه بين تمرين و تغذيه بين مسابقات).
15ـ تشكيل پرونده‌هاي لازم جهت هر يك از افراد كادر فني.
16ـ شركت در كليه‌ي جلسات به اعضاي كادر فني در هيات يا فدراسيون با هماهنگي و تاييد مديريت باشگاه.
17ـ ارايه‌ي ليست بازيكنان جهت مسابقات به سرپرست زمين در زمان معين.
18ـ ثبت اخطارها و اخراج بازيكنان در زمان مسابقه و رعايت نمودن آن در مسابقات بعدي
19ـ تكميل فرم‌هاي لازم ليگ حرفه‌اي بعداز مسابقات و ارايه آن به مسئولين مربوطه در زمان معين.
20ـ اجراي دستورات و رعايت مورد نياز كه از طرف مديرعامل به وي ارجاع مي‌گردد.
21ـ پيگيري و دريافت كليه قوانين و مقررات مصوبه هيات و فدراسيون فوتبال (اجرايي ـ نقل و انتقالات ـ مالي‌ـ انضباطي ـ داوري) و انتقال آن به كليه اعضاي كادر فني و همراهان تيم (مربيان ـ بازيكنان ـ پزشكان و تداركات) جهت رعايت نمودن كليه مفاد آنها.
22ـ حضور در كميته‌هاي انضباطي و دفاع از حقوق بازيكنان و كادر فني باشگاه.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالمدیریت در فوتبالوظایف یک مدیر فنی
Go to top