مربی گری نوجوانان

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

* برای هردو بازیكن حداقل یك توپ وجودداشته باشد.

* اگر به این اندازه توپ در اختیار نیست بازیكنان به دو دسته تقسیم شوند.یك دسته ضمن بازی به فراگیری مهارتهای گروهی می پردازندو دسته دیگر ظرایف و مهارتهای انفرادی را تمرین می كنند و پس از مدتی مشخصی جای این دو گروه با یكدیگر عوض می شود.

* مربی نباید در مسابقه های تمرینی نوجوانان بازی كند مگر آنكه درشرایط ویژه ای ناچار به آن شود.

* هیچگاه نبایددوتمرینكاملامشابه اجراءكرد.درهر جلسه تمرین حداقل باید یك حركت یا نكته جدید واردركد.

* دررفع اشتباهات نوجوانان نباید با بدخلقی رفتاركردچراكه آنها عصبی تر می شوند.

* یكی از امتیازات خوب مربی بردباری است.مربی بایدروانشناس باشدوتوجه كندكه هر بازیكن دربرابر كنشی مشابه واكنشی متفاوت از خود نشان می دهد.

* آموزش مهارتهای فردی و گروهی باید بابرنامه و منظم باشد.

* یك مساله دیگر كه باید حل شود كم تحركی برخی از بازیكنان در طول تمرین هاست . باید جلسه هایی از تمرین را بسیار پرتحرك و با شركت همه بازیكنان برنامه ریزی كرد.

*توانائیهای فنی ؛ فوتبال هجومی ؛ احترام به داور و حریف و در مجموع فوتبال زیبا و دلپذیر در بازی هر تیم باید مشخص باشد.

 

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی

نقشه سایت

شما اینجا هستید: صفحه اصلیمطالب آموزشی فوتبالمربیگری فوتبال
Go to top